Zleceniodawca

Interfejsy import/eksport

Screenshots

Strona wejściowa Systemu Prognozowania Powodziowego dla landu Saksonii
Strona wejściowa Systemu Prognozowania Powodziowego dla landu Saksonii
System Prognozowania Powodziowego dla zlewni Spree łącznie ze stacjami pomiarowymi
System Prognozowania Powodziowego dla zlewni Spree łącznie ze stacjami pomiarowymi
Linie przepływu na wodowskazie
Linie przepływu na wodowskazie

Centrum powodziowe Landu Saksonii

Wykonane prace: Koncepcja oraz rozwój oprogramowania, Zarządzanie danymi, Stworzenie modelu spływu powierzchniowego oraz jego integracja
Opracowanie: 2004-2008
Technologia: Eclipse 3.0, GML, Observation & Measurement (OpenGeospatial Consortium), Apache Tomcat, Java Webservices, XML+XSD (DocBook, xsltproc)

W wyniku katastrofalnych skutków powodzi z sierpnia 2002 roku przedstawiciele władz landu Saksonii podjęli decyzję o stworzeniu nowoczesnego Centrum Powodziowego dla Saksonii (skrót: LHWZ). Centrum LHWZ jest odpowiedzialne za obserwowanie wysokości stanów wody oraz wielkości przepływów na wodowskazach sieci pomiarowej dla landu Saksonii oraz landów sąsiadujących. Dodatkowo odpowiedzialne jest za ocenę tych danych w połączeniu z prognozowanymi opadami atmosferycznymi niemieckiej służby meteorologicznej, przy zwróceniu uwagi na możliwość istnienia stanów powodziowych. Dzięki temu możliwe jest odpowiednio szybkie rozpoznanie zbliżającego się niebezpieczeństwa powodziowego i poinformowanie o tym mieszkanców zagrożonych terenów.

W czasie trwania zjawisk powodziowych LHWZ publikuje w internecie, między innymi ostrzeżenia z podaniem dalszego przebiegu powodzi oraz przedstawia prognozę powodziową dla wybranych wodowskazów - obliczone w porównaniu z pomierzonymi wartościami aktualnych stanów wody i przepływów. Wiadomości z internetu przekazywane są również poprzez służby telefoniczne oraz poprzez telegazetę.

Owocem współpracy BCE z Poltechniką Hamburg-Harburg była koncepcja i stworzenie oprogramowania dla systemu prognozy powodziowej. Zaplanowane jest, aby wszystkie obszary zlewni dla landu Skasonii zintegrować w jeden system prognozowania, aby pracownicy Centrum Powodziowego mogli tworzyć w przyszłości prognozy dla całej zlewni landu Saksonii.

W pierwszym kroku zintegrowane zostaną w systemie modele już istniejące: model prognozowania powodziowego dla rzeki Spree, (WASY GmbH) jak również stworzony przez BCE model prognozowania powodziowego dla rzeki Weisse Elster.

Oprogramowanie bazuje na KALYPSO Enterprise. System Prognozowania Powodziowego jest aplikacją systemu GIS, która umożliwia użytkownikom zarządzanie różnorodnych numerycznych modeli prognozowania powodziowego przy użyciu specyficznego graficznego Interfejsu tak, aby umożliwić graficzne przedstawienie wyników symulacji komputerowych. Rozwój oprogramowania wykonano na Platformie Eclipse Rich Client www.eclipse.org oraz według standardów Konsorcjum OpenGIS (np. GML). W następnym kroku włączana będzie implementacja WebMapServiece degree - www.degree.org.

Plugin umożliwia nieskomplikowaną integrację nowych modeli prognozowania powodziowego na podstawie istniejących danych jak np. repositories ciągów czasowych, zewnętrznych danych źródłowych GIS w systemie prognozowania powodziowego.

Zintegrowana funkcjonalność

  • Jednorodne utrzymywanie danych GIS czy danych sensorowych zgodnie z formatem OGC
  • Koncepcja Plugin do włączenia potrzebnego zewnętrznego modelu obliczeniowego
  • Bazujące na wzorach, otwarte do konfiguracji mapy GIS oraz widoki tabel
  • Bazujące na wzorach, otwarte do konfiguracji widoki wykresów i tabel ciągów czasowych
  • Wprowadzenie użytkownika poprzez asystenta (Wizards) w celu ułatwienia przbiegu prac
  • Koncepcja bazująca na Plugin do włączania dowolnych źródeł danych sensorowych
  • Otwarta do konfiguracji organizacja danych modelowych
  • Tranformacja (np. przeliczenie W/Q) lub łączenie danych sensorowych, wprowadzenie danych sensorowych jako danych rasterowych (np. dane rasterowe)