Zleceniodawca

Interfejsy Import/Eksport

Screenshots

Startseite des Hochwasservorhersagedienstes Sachsen-Anhalt
Startseite des Hochwasservorhersagedienstes Sachsen-Anhalt

Centrala prognozowania powodziowego dla landu

Wykonane prace: Koncepcja stworzenia oprogramowania oraz zarządzania danymi, Rozwój oprogramowania, Integracja modelu spływu powierzchniowego
Opracowanie: 2004 - 2011
Technologia: Eclipse 3.0, GML, Observation & Measurement (OpenGeospatial Consortium), Apache Tomcat, Java Webservice Developer Pack, LDAP, XML (DocBook, xsltproc), Interfejs do Systemu Zarządzania Dokumentami

W wyniku katastrofalnych skutków powodzi z sierpnia 2002 zarząd landu Saksonii Anhalt podjął decyzję o stworzeniu nowoczesnej centrali prognozowania powodziowego (skrót: HVZ). Zadaniem HVZ jest obserwacja przepływów wód powodziowych, zasięgu ich rozprzestrzeniania oraz na podstawie tych obserwacji określenie prognozy dalszego przebiegu powodzi.

BCE, wspólnie z Politechniką Hamburg-Harburg (TUHH) wymyśliło koncepcję oraz zrealizowało oprogramowanie dla Systemu Prognozowania Powodziowego. System ten ma w przyszłości, umożliwić pracownikom HVZ tworzenie prognoz powodziowych dla całego landu Saksonii Anhalt na podstawie centralnego zbioru danych. Istniejące modele prognozowania powodziowego dla rzeki Bode (produkt Thiele + Büttner Ingenieurgemeinschaft GbR) oraz rzeki Saale (produkt GFE Consult GmbH) są zintegrowane w systemie jako jego część.

Oprogramowanie bazuje na KALYPSO Enterprise. System Prognozowania Powodziowego jest aplikacją systemu GIS, która umożliwia użytkownikom, zarządzanie różnorodnych numerycznych modeli prognozowania powodziowego przy użyciu specyficznego graficznego Interfejsu tak, aby umożliwić graficzne przedstawienie wyników symulacji komputerowych. Rozwój oprogramowania wykonano na Platformie Eclipse Rich Client www.eclipse.org oraz według standartów Konsorcjum OpenGIS (np. GML). W następnym kroku włączana będzie implementacja WebMapService degree.

Zintegrowana funkcjonalność

 • Jednorodne utrzymywanie danych GIS czy danych sensorowych zgodnie z formatem OGC
 • Koncepcja Plugin do włączenia potrzebnego zewnętrznego modelu obliczeniowego
 • Bazujące na wzorach, otwarte do konfiguracji mapy GIS oraz widoki tabel
 • Bazujące na wzorach, otwarte do konfiguracji widoki wykresów i tabel ciągów czasowych
 • Wprowadzenie użytkownika poprzez asystenta (Wizards) w celu ułatwienia przbiegu prac
 • Koncepcja bazująca na Plugin do włączania dowolnych źródeł danych sensorowych
 • Otwarta do konfiguracji organizacja danych modelowych
 • Tranformacja (np. przeliczenie W/Q) lub łączenie danych sensorowych, wprowadzenie danych senserowych jako danych rasterowych (np. dane rasterowe)
 • Udzielanie upoważnienia przy logowaniu do KALYPSO poprzez włączenie funkcji LDAP
 • Interfejs do systemu zarządzania ciągów czasowych WISKI (Kisters AG) (WISKI jest integrowany jako repository ciągów czasowych w KALYPSO; ciągi czasowe mogą być z WISKI odczytane oraz ponownie zapisane)
 • Interfejs do systemu zarządzania dokumentami (Robotron Datenbank-Software GmbH): części sprawozdań (np. tabele i wykresy ciągów czasowych) zostaną automatycznie tworzone z metadanymi oraz przekazane do systemu zarządzania dokumentami; dokumenty te są gotowe do publikowania poprzez interfejs funkcji Web.