Każdorazowo standartowa zgodność

Przy tworzeniu naszego oprogramowania bardzo ważne było dla nas, aby wykorzystywało ono standardy konsocjum W3C (www.w3.org) oraz konsorcjum OpenGIS (www.opengeospatial.org) w taki sposób, aby zagwarantować przede wszystkim kompatybilność z innymi systemami. Przykładowo w zastosowaniu KALYPSO OGS wspierany jest standard GML 3 (Geography Markup Language), przez co możliwe jest proste włączenie struktur geodanych w OGC.

KALYPSO-Enterprise przedstawia generalnie ujmując części składowe do tworzenia zastosowań z elementami przestrzennymi (analizy GIS) oraz czasowymi (opracowywanie i analizy ciagów czasowych), które zostają połaczone do systemu za pomocą rozwijanego otoczenia Eclipse. Dalsze informacje dotyczących powstałych w tej bazie zastosowań znajdziecie Państwo w kategorii Referencje.

Platforma oprogramowania

O KALYPSO

KALYPSO składa się z wielu aplikacji i produktów, bazujących na technologii Java. Poprzez takie zastosowanie, możliwy jest przestrzenny wgląd w istniejące dane. KALYPSO-Enterprise jest nowoczesnym systemem ramowym, w którym możliwy jest rozwój różnych aplikacji. System ten zawiera dodatkowo biblioteki Open Source.

Stucture of KalypsoBASE
Stucture of KalypsoBASE

KALYPSO - Aplikacje i produkty

Rozróżniamy: aplikacje KALYPSO oraz produkty KALYPSO. Pierwsze przedstawiają, dostosowane do specyficznych potrzeb klientów, rozwinięcia na bazie KALYPSO-Enterprise. Wszystkie prawa własności należą w przypadku poszczególnych aplikacji do klientów. Produkty KALYPSO powstały tak samo jak aplikacje na podstawie KALYPSO-Enterprise. Są one jednak udostępnione jako kody Open Source, poprzez licencje LGPL.

Zastosowanie KALYPSO przedstawiają tzw. „Rich Client”, dające użytkownikowi możliwość opracowywania fachowych zadań. Typowe obszary zastosowania to systemy wspomagania wyboru (Desicion Support Systems) oraz systemy do modelowania z zakresu gospodarki wodnej oraz ekologii. W ten sposób na podstawie KALYPSO-Enterprise znaleziono zastosowanie np. do prognozowania powodziowego, modelowania spływu powierzchniowego, obliczania położenia zwierciadła wody, jak również oceny morfologiczengo stanu koryta rzeki i oceny proekologicznych działań w planach ochrony przeciwpowodziowej.