Jak polepszyć wyniki modelowania?

W związku z naszym wieloletnim doświadczeniem w pracy z modelami numerycznymi przepływu wiemy, że praca z modelami matematycznymi nie jest łatwa i wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Fachowe i konkretne posługiwanie się oprogramowaniem do modelowania ma istotny wpływ na jakość wyników oraz szybkość wykonywania obliczeń.

Chcielibyśmy zaoferować Państwu wsparcie w postaci szkoleń prowadzonych przez naszych wysoko wykwalifikowanych ekspertów. Dodatkowo dostępni jesteśmy dla Państwa poprzez Hotline drogą emialową lub telefoniczną. Więcej informacji na ten temat otrzymają Państwo podczas przeprowadzanych przez nas szkoleń.

Produkty

Produkty typu Open Source są wykorzystywane nie tylko w instytucjach publicznych. Coraz częściej wprowadzają je również firmy prywatne. Korzyści są oczywiste: Nie ma żadnych opłat związanych z licencjami oraz update. Open Source Software jest systemem otwartym i może zostać dopasowany w zależności od indywidulanych potrzeb klienta, daje tym samym niezależność. Inwestycje w oprogramowania poprzez wprowadzenie produktu Open Source, oraz podwyższenie Know-how pracowników są napewno krokiem w przyszłość. W projekcie KALYPSO udostępniamy w ramach Open Source własne modele numeryczne (Fortran-Codes) oraz Java-Codes.

Modele te składają się z reguły z trzech komponentów :

 

Kalypso Hydrology

...jest pakietem oprogramowania do symulacji pełnego globalnego bilansu wodnego. Uwzględnione są wszystkie procesy składowe takie jak: akumulacja śniegu, ewapotranspiracja, akumulacja wody gruntowej, tworzenie nowych przepływów wód podziemnych, spływ powierzchniowy, przepływ w strefie nienasyconej gruntów, przepływ wody gruntowej oraz transport falowy w korycie cieku. More...

 

Kalypso WSPM

W rozbudowie cieków powierzchniowych coraz większą rolę odgrywają dzisiaj elementy związane z ekologią, biologią oraz zagospodarowaniem przestrzennym. To oznacza np. że utrzymane powinny być różnorodne geometrie oraz szorstkości koryta, co prowadzi do kompleksowych zmian stosunków przepływów. More...

 

Kalypso 1D/2D

...bazuje na modelu elementów skończonych (FEM) do rozwiązania dwuwymiarowego, równania ruchu cieczy w korycie otwartym. Rdzeń programu bazuje na rozwiązaniu według Dr. Iana King`s (RMA10s) oraz został zastosowany zarówno dla rozwiązania ruchu ustalonego, jak i dla opisu przepływu turbulentnego. More...

 

Kalypso Flood

is a post-processing module for determining and displaying inundated areas and flow depths on the basis of digital terrain model data and water surface profiles. Kalypso Flood works with ESRI ASCII grid formatted data with arbitrary spatial resolution. More...

 

Kalypso Risk

complements the post-processing palette of Kalypso with a module for determining flood risks along the course of rivers. On the basis of land use data and flow depths the module provides means for determining damage potentials... More...