Graphical user interface

The entire workflow for setting up a hydraulic model and presenting model results is integrated in the graphical user interface of Kalypso WSPM. In particular, presenting map and cross section views simultaneously in the user interface helps the user to be in "control of the situation".

Technical Bulletin of BWK 1/199

Technical Bulletin of DVWK 220/1991

 

Kalypso WSPM

W rozbudowie cieków powierzchniowych coraz większą rolę odgrywają dzisiaj elementy związane z ekologią, biologią oraz zagospodarowaniem przestrzennym. To oznacza np. że utrzymane powinny być różnorodne geometrie oraz szorstkości koryta, co prowadzi do kompleksowych zmian stosunków przepływów. Konwencjonalne obliczenia przepływu dla koryta otwartego generują dla takiego przypadku niedostateczne wyniki. Informacje na temat hydraulicznego obliczania przepływów powierzchniowych w sposób proekologiczny są zebrane w wytycznych BWK oraz DWA (siehe BWK-Merkblatt 1/1999 und DVWK-Merkblatt 220/1991). Informacje te są uwzględnione w programie obliczającym położenie zwierciadła wody KALYPSO WSPM.

Interfejs rdzenia obliczeniowego jest znany poprzez nazwę WSPWIN firmy Björnsen Beratende Ingenieure. Program ten wykorzystywany jest w Niemczech przez wielu projektantów.

Specyfika KALYPSO WSPM

 • Obliczenia położenia zwierciadła wody dla przepływu ustalonego, nierównomiernego,
 • Szczegółowe modelowanie szorstkości z uwzgl. ekwiwalentnej szorstkości piasku ks (wg Colebrook-White`a),
 • Uwzględnienie szorstkości powierzchni przedziału wg Pasche,
 • Uwzględnienie szorstkości wywołanej roślinnością wg Linder/Pasche,
 • Obliczenie mostów ze skomplikowaną geometrią przy różnych wielkościach przepływu,
 • Obliczenie jazów/zapór rzecznych z jednym lub większą ilością przęseł,
 • Określenie parametrów Kalinin-Miljukov dla Flood-Routing w symulacjach spływu powierzchniowego (zobacz KALYPSO NA)

Main features of the graphical user interface include inter alia:

 • GIS-based input and presentation of hydraulic data
 • Import of existing WSPWIN projects including cross section data in Triple Format,
 • Assignment of cross section attributes according to imported roughness and fouling zones,
 • Cross section validation including means for automatic adjustment,
 • Automatic historization of model results for carrying out scenario comparisons,
 • Interface with Kalypso Flood for determining inundated areas,
 • Integration of publicly available Web Map Services (WMS),
 • Interfaces to commonly used vector and raster data formats (Shape format, ESRI ASCII Grid).