Screenshots

Kalypso 1D/2D

...bazuje na modelu elementów skończonych (FEM) do rozwiązania dwuwymiarowego, równania ruchu cieczy w korycie otwartym. Rdzeń programu bazuje na rozwiązaniu według Dr. Iana King`a (RMA 10s) oraz został zastosowany zarówno dla rozwiązania ruchu ustalonego, jak i dla opisu przepływu turbulentnego. Rdzeń ten jest rozbudowywany przez TU Hamburg-Harburg w celu dalszego wykorzystania w KALYPSO 1D/2D. Przykładowo w ramach rozwoju KALYPSO 1D/2D zintegrowano sieci jedno- i dwuwymiarowych przepływów. Istnieje tzw. opcja „Marsh-Option“, przy pomocy której symulowany jest dynamiczny proces „suszy” oraz ponownego połączenia poszczególnych elementów sieci.

KALYPSO 1D/2D jako klasyczny dwuwymiarowy model położenia zwierciadła wody oblicza poziomy zwierciadła wody oraz powierzchniowe składowe prędkości przepływu dla otwartego koryta rzeki. Rozwiązania równania przepływu płaskiego nie uwzgledniają pionowych składowych przyśpieszenia i przyjmuje się, że lokalne wektory prędkości przez całą strugę przepływu skierowane są w tym samym kierunku. Zależność czasowa została odwzorowana poprzez zmodyfikowanie metody Crank-Nicholson`a, przy czym do wyszukiwania miejsc zerowych wykorzystano rozwiązanie wg Newton-Raphson`a.

Main features of the computation module are

 • Optional use of the flow laws of DARCY-WEISBACH or GAUCKLER-MANNING-STRICKLER,
 • Consideration of fouling roughness according to PASCHE,
 • Turbulence model (2D): constant eddy viscosity, soil surface induced turbulence model, Prandtls’ mixing length concept and Smagorinskys’ model,
 • Wetting and drying algorithms (2D),
 • Computation of subcritical and supercritical flows.

Graphical user interface

 • Finite element mesh generator
 • Finite element mesh generator for river channels on the basis of cross sections
 • Assignment of elevations to finite element nodal points on the basis of digital terrain model data (BCE HMO, ESRI ASCII Grid)
 • Assignment of roughness zones to finite elements on the basis of land use data
 • Automatic GIS-based analysis of computation module results (e.g. flow vectors, isolines and -areas)
 • Generation of hydrographs at user defined finite element nodal points
 • Generation of arbitrary user defined cross sections of the finite element model